Investmentbolaget som satsar på innovativa tech-lösningar

Överallt finns det företag som kommer med strålande idéer men saknar kanske kompetensen, nätverket och kapitalet för att förverkliga affärsidén, här kliver Option One in som en ägare för att bistå med komponenterna som krävs för att lyfta affärsidén

Kort om bolaget

Option One grundades 2019 med visionen att erbjuda småsparare tillgång till investeringar i bolag som står inför stark tillväxt. Processen för att identifiera dessa bolag är ofta mycket tidskrävande och förutsätter också ett stort nätverk.

Option One vill således demokratisera tillgängligheten och bjuda in till lönsamma investeringar för såväl befintliga som nya aktieägare genom att kontinuerligt aktivt söka efter intressanta investeringsmöjligheter.

Portföljen består idag av tre innehav, inom fintech, e-commerce och gaming/e-sport samtliga med en god potential att revolutionera sina respektive branscher.

Utöver att bistå med kapital, erbjuder Option One även nätverk och kompetens i den utsträckning portföljbolagen önskar. Option One består idag av drygt 240 aktieägare
som redan innan det publika erbjudandet tog del av denna unika möjlighet.

Till följd av bred kompetens och kontaktytor i ett flertal branscher är Option One mycket väl positionerat under dessa turbulenta tider och det finns en stark tilltro till de underliggande bolagen.

Fyra anledningar till att investera

  • Exklusiv möjlighet att bli indirekt ägare i onoterade tillväxtföretag
  • Goda möjligheter till värdetillväxt genom en strukturerad partnermodell för att hitta och gallra fram de mest lovande tillväxtbolagen
  • 240 delägare innan publik emission
  • Tre portföljbolag i attraktiva branscher. Jiroy (E-handel), Gee (Fintech) och By Mates (E-sport)

Proof of Concept: tidigare portföljbolag, Syncro Group AB (publ), noterades på Spotlight

Erbjudandet i Sammandrag

Antal aktier: 2 500 000 av Serie B
Antal aktier innan emission: 1 893 120 av Serie A och 10 811 075 av Serie B
Emissionsvolym: 5 MSEK
Värdering Pre-Money: Cirka 25,4 MSEK
Teckningsperiod: 1 – 22 februari 2022
Minsta post: 2 500 aktier
Börsnotering: Planeras till 2023

Lyssna på Vidar när han var med i podcasten Småbolagspodden och pratade om Option One:

Dokument:

TEAM


Anders G. Mjärdsjö
Styrelseordförande

Anders har lång erfarenhet från svensk offentlig sektor med ledande chefsuppdrag inom hälso- och sjukvård. Han är grundare och chef för hälso- och sjukvårdens Innovationscenter (HSIC). Anders har suttit som ordförande och VD i ett flertal företag i Sverige och USA. Han är grundare och ägare till Mjardsjo & Associates, LLC, Las Vegas, USA


Vidar Brudvik
VD & Styrelseledamot

Vidar tillträdde som VD i november 2021 och har tidigare haft olika befattningar i Bolaget och arbetat med uppgifter såsom administration, affärsutveckling, utvärdering av investeringsmöjligheter och investor relations. Vidar är även en av grundarna till ESNTQ AB som arbetar med rekrytering, kompetensförsörjning och universitetsstudenters etablering på arbetsmarknaden. Vidar är i slutet på sin utbildning till Civilingenjör inom industriell ekonomi samt sin ekonomie kandidatexamen.


Anders Hallgren
Styrelseledamot

Andreas har sin bakgrund inom kommunikationsbranschen, där han de senaste 17 åren arbetat som Account Director på några av Sveriges mest namnkunniga reklambyråer. Där har han arbetat med reklamköpare såsom: McDonald’s, Volkswagen, Fritidsresor Norden, Max Hamburgare, Telenor, Media Markt, Svenska Spel, Hoist Finance och ICA för att nämna några. Andreas var även involverad i valrörelsen 2018. I dagsläget arbetar Andreas på ett företag som inriktar sig mot IoT och innovationsprojekt.

Kontakt

Vidar Brudvik,
Telefon: +46 (0)70 375 05 76
vidar.brudvik@optionone.se
ir@optionone.se
Optionone.se